Showing 1–24 of 171 results

Haworthia ‘Mirror Ball’

300.00грн.

1 в наличии

Haworthia VVG35 X VVG36 №6

150.00грн.

1 в наличии

Haworthia VVG35 X VVG36 №5

300.00грн.

1 в наличии

Haworthia VVG35 X VVG36 №4

200.00грн.

1 в наличии

Haworthia VVG35 X VVG36 №3

120.00грн.

1 в наличии

Haworthia VVG35 X VVG36 №2

120.00грн.

1 в наличии

Haworthia VVG35 X VVG36 №1

120.00грн.

1 в наличии

Aloe VVG17

60.00грн.

2 в наличии

Aloe VVG17

100.00грн.

2 в наличии

Aloe VVG17

200.00грн.

1 в наличии

Aloe VVG30

150.00грн.

1 в наличии

Aloe VVG27

150.00грн.

3 в наличии

Aloe ‘Vito’ x ‘Pepermint’ clon5

100.00грн.

3 в наличии

Aloe ‘Sunrise’ x ‘Vito’ clon4

100.00грн.

2 в наличии

Aloe ‘Sunrise’ x ‘Vito’ clon2

100.00грн.

1 в наличии

Aloe ‘Sunrise’ x ‘Vito’ clon1

100.00грн.

2 в наличии

Aloe ‘Sunrise’ hybrid

100.00грн.

4 в наличии

Aloe ‘Sunrise’ hybrid clon10

100.00грн.

2 в наличии

Aloe ‘Sunrise’ hybrid clon3

60.00грн.

3 в наличии

Aloe ‘Sunrise’ hybrid clon3

100.00грн.

1 в наличии

Aloe rauhii ‘Snow Flake’ hybrid

100.00грн.

1 в наличии

Aloe ‘Pink Blush’

100.00грн.

1 в наличии

Aloe ‘Pink Blush’

200.00грн.

1 в наличии

Aloe ‘Pink Blush’ x Aloe ‘Snow Flake’ clon 3

150.00грн.

1 в наличии